Regala un peix a un home i li donaràs aliment per a un dia, ensenya-li a pescar i ho alimentaràs per a la resta de la seua vida.

Sense entrar en l’encertada autoria de la frase, el fonament del nostre pla de treball actiu contra la pobresa energètica podria resumir-se perfectament en aquest proverbi. Especialment per dos motius:

  1. Actualment quasi tots els recursos institucionals dedicats a la pobresa energètica van dirigits a la subvenció directa de les factures impagades dels patits usuaris del sistema energètic que gaudim. Així s’aconsegueix “alimentar per un dia”, energèticament parlant, a les famílies afectades, i a més solucionar amb diners públics els impagats de les empreses de subministrament. Acceptable com a mesura d’urgència, però sens dubte millorable.
  2. En aeioLuz ens hem preocupat a dissenyar un pla alternatiu amb el qual ensenyem a utilitzar els recursos d’una forma eficient i amb una visió d’estalvi. Cuidant sobretot la generació de l’hàbit en explicar els per què de cada acció de consum en la llar. Generar l’hàbit perquè sàpien gestionar-los de forma intel·ligent “la resta de la seua vida”.

En situació de pobresa (en el seu terme general), la pobresa energètica acaba sent un dels detonants del major nombre de tensions entre les persones que conviuen sota un mateix sostre. Per açò focalitzem els nostres esforços a solucionar-la. Més encara considerant que la composició actual dels nuclis de convivència és canviant i diferent de la concepció clàssica de pares/fills/avis. S’està compartint habitatge sota diferents necessitats vitals i amb criteris de vida diferents. Aquesta circumstància és cada vegada més habitual, però dista bastant de l’estructura familiar que facilite una mínima harmonia en la convivència.

gráfico convivencia

Amb aquest condicionant a la vista i convençuts d’una altra realitat també palesa, com la saturació de treball que existeix en els departaments de serveis socials dels ajuntaments, hem de pensar com escometre una situació quasi d’emergència estatal (sense el “quasi”).

Segons l’últim informe de l’Associació de Ciències Ambientals (ACA), anualment a Espanya es produeixen entre 7.000 i 10.000 morts prematures directament relacionades amb la pobresa energètica.

Hem d’actuar en dos fronts molt definits:

  • Pobresa energètica DECLARADA. Persones, famílies o unitats de convivència que estan en situació de vulnerabilitat declarada i ja estan acudint als departaments de serveis socials dels seus municipis. Hem de conèixer bé cada problema i aplicar les mesures necessàries de forma particular. Formació i accions directes de millora. Veurem immediatament com.
  • Pobresa energètica NO DECLARADA. Persones, famílies o unitats de convivència que estan en risc d’exclusió. Quantes persones estan aconseguint pagar les seues factures de subministraments a costa de malament menjar, malament vestir; malament viure al cap i a la fi? Amb pesar encunyem el terme “nous pobres”. Aquells que per vergonya o desconeixement de les alternatives socials existents, no estan demanant ajuda però es fiquen al llit amb l’estómac buit cada nit. Un altre pla és possible.

La proposta de aeioLuz és aquesta:

propuesta aeioLuz PE

És prioritat absoluta donar formació als Tècnics Municipals de Serveis Socials perquè siguen els que, coneixent al mil·límetre les necessitats dels seus veïns, lideren un pla que contemple totes les possibles accions relacionades en l’esquema anterior. En cada municipi, barri o ciutat serà necessària una dosi diferent de cada acció i no tindria sentit fer tot en tots els casos. La persona que millor sabrà dissenyar aquest pla és el tècnic que dia a dia conviu amb cada cas particular de pobresa energètica. La informació rebuda en el taller preparat a aquest efecte des de la nostra experiència, i l’aplicació eficient de les mesures proposades, els permet alliberar-se de gran part de la gestió burocràtica i administrativa de gestió de la subvenció de les factures de subministraments, amb la gratificant sensació d’estar ensenyant a pescar, i no de regalar peix per a solament un dia.

Sobretot volem que sàpies que hi ha una altra solució. I que aplicant-la s’aconsegueixen estalvis importants en els subministraments de les persones amb les quals treballem, de manera que l’engegada de les accions acaba sent sufragada per aqueixos estalvis. Un vertader cercle virtuós.

Estem treballant en açò i estarem encantats de compartir el nostre coneixement adquirit en primera línia, amb qui vulga sentir-ho i posar-ho en pràctica en el seu municipi. Ací caminem, amb il·lusió.

Share This