Fa poc us vam donar els primers consells per a estalviar energia a casa i contribuír a l’estalvi de la llar. Doncs avui us portem la resta:

Aïllament:

 • A l’hora de realitzar reformes en el teu habitatge, no dubtes a col·locar un aïllament tèrmic en els tancaments exteriors.
 • Instal·la doble acristalamiento en lloc de doble finestra, ja que encara que és més costós, també es produirà un estalvi major.

Ús eficient de la nevera:

 • El frigorífic situa-ho allunyat de les fonts de calor i amb suficient ventilació.
 • Manten una distància mínima entre la nevera i la paret.
 • Deixa que els aliments calents es refreden completament abans de col·locar-los en la nevera.
 • Evita mantenir la porta oberta molt temps: Pot estalviar fins a un 5% d’energia.
 • Descongelar quan la capa de gel supere els 5 mm.
 • Descongelant els aliments a l’interior de la nevera, aprofitem l’energia que s’ha utilitzat per a congelar-los.

Aire condicionat:

 • Abans de comprar un aparell d’aire condicionat, planteja’t si realment ho necessites. Existeixen possibilitats de refrigeració més barates i ecològiques (tendals, ventiladors, etc.).
 • Tanca les finestres i baixa les persianes en les hores de més calor i obri-les quan refresque.
 • Col·locar l’aparell d’aire condicionat en una part ombrejada. Si ho col·loques al sol el seu consum serà molt major.
 • Utilitzar-ho sempre a una temperatura raonable, el fred excessiu augmenta considerablement el consum d’energia.
 • Mantingues nets els filtres de l’aire condicionat i no ho uses amb les finestres obertes.

Cuina i forn:

 • Cuinar amb olla de pressió i amb poca aigua suposa un estalvi del 50% d’energia.
 • Tapant les olles, cassoles i paelles aconseguirem estalviar un 25% d’energia.
 • La millor opció per a cuinar és el gas natural o butà, però hem de mantenir en bon estat els cremadors i evitar que la flama sobrepasse el fons dels recipients.
 • No obrir la porta del forn si no és imprescindible.
 • No usar el forn per a cuinar xicotetes quantitats d’aliments, ni per a recalentar o descongelar.

La despesa dels electrodomèstics “en repòs”:

 • Molts electrodomèstics segueixen consumint energia mentre estan apagats. Són els que queden amb un pilot encès en posició de repòs o stand by a l’espera que algú accione el comandament a distància, o els que funcionen amb corrent continu i incorporen un transformador que roman sempre encès (ordinadors, minicadenas, etc.), o uns altres que romanen encesos s’empren o no, com el vídeo, l’amplificador d’antena o el telèfon sense fil. Aquests consums, xicotets però permanents, poden fer que un aparell consuma més energia en el temps que està en espera, que en el qual està en ús. Per açò apaga els aparells que queden connectats permanentment a la xarxa, exigeix als fabricants que indiquen en lasetiquetas el consum en repòs de l’aparell i tria aparells que no registren consums interns quan no s’usen.

Volem un món més net, just i eficient energèticament parlant. I estem segurs que tu també. Segueix-nos i podràs conèixer més trucs, aprendre una mica més sobre l’energia i l’estalvi i contribuir a millorar el nostre planeta.

Share This