Les dades són més que aclaparants en referència a la pobresa energètica. Segons l’estudi de l’Associació de Ciències Ambientals d’Abril 2016, el 11% de la població espanyola (5.1 milions) es troba en situació de pobresa energètica. Un altre estudi, realitzat pel IIE per a l’ajuntament de València i en el qual aeioLuz ha participat en l’estudi de camp, conclou que que el 23% de les llars de la ciutat es troben en aquesta situació duplicant la mitjana espanyola!

En primer lloc, és important definir el concepte. “La incapacitat de mantenir la llar a una temperatura adequada i un mínim confort”, és a dir que la unitat familiar (unitat de convivència) passa fred a l’hivern i calor a l’estiu. Encara no existeix unanimitat en la definició per a aquest fenomen, encara que en aquest article en particular, volem donar-li valor a la definició proposada per l’Institut d’Enginyeria Energètica de la Universitat Politècnica de València, ja que ens sembla arreplega la totalitat de les casuístiques.

“S’entendrà per pobresa energètica la dificultat de gaudir dels serveis energètics necessaris per a viure una digna, bé siga per factors interns de la llar (ingressos baixos, ineficiència, desinformació, mals hàbits, necessitats especials, etc.) o per factors externs derivats del model energètic (elevats costos, insuficients/ineficaces subvencions, complexitat del mercat, falta de transparència, males condicions del parc d’habitatges, etc.).”

És veritat que existeix una línia molt fina entre pobresa energètica i pobresa en general, però és necessari diferenciar-les per a poder atallar part del problema de la pobresa actuant sobre la pobresa energètica.

Generalment els estudis han classificat les causes de la pobresa energètica com tres: baixos ingressos, baixa eficiència energètica dels habitatges i increment del preu de l’energia. Des de aeioLuz treballem amb un enfocament molt més ampli, incloent a l’actor principal del mercat elèctric a nivell de subministrament i la regulació. Com pot apreciar-se en la següent taula, les causes són molt variades:

Font: Mapa pobreza energética del IIE para el ayuntamiento de Valencia (2016)

Per a finalitzar, ens agradaria ressaltar que estem convençuts que moltes de les causes de la pobresa energètica poden solucionar-se en el curt-mig termini. Per a eradicar-la proposem un pla de gestió proactiva de la pobresa energètica que implica als usuaris i es coordina des dels serveis socials dels municipis.

Des de aeioLuz ja estem treballant per a alguns ajuntaments de la Comunitat Valenciana. Estem engegant aquest pla per a minimitzar l’impacte d’aquest important problema. Si vols saber més sobre el nostre pla de gestió, escribenos a info@aeioluz.com i t’ho enviarem.

En el següent post… analitzarem les conseqüències de la pobresa energètica.

Si t’ha semblat interessant no oblides compartir, gràcies i bon dia!

Share This