On em pot portar el ser vulnerable energèticament? Actualment l’usuari d’energia no té moltes alternatives per a substituir l’energia per un altre element que li proporcione el mateix servei. A més, el mercat actual de l’energia no fomenta l’eficiència energètica perquè els “fixos” que paguem en la factura són altíssims i la partida on podem estalviar, la variable, és xicoteta. El que desincentiva la motivació per l’estalvi energètic.

Les conseqüències d’aquest sistema tarifari, ens afecten directament a tots els usuaris i encara més als usuaris vulnerables.

Tradicionalment els estudis arrepleguen que les conseqüències principals de la pobresa energètica s’agrupen en quatre blocs (EPPE, 2009):

 • Riscos i Impactes sobre la salut física:
 1. Problemes respiratoris, circulatoris i fins i tot d’hipotèrmia.
 2. Problemes derivats de l’ús de fonts energètiques auxiliars amb el risc d’accident, incendi i/o enverinament a causa del monòxid de carboni.
 3. Augment de la Taxa de Mortalitat Addicional d’Hivern (TMAI).
 • Riscos i Impactes sobre la salut mental:
 1. Ansietat, pèrdua d’autoestima, aïllament i exclusió social.
 2. Sota rendiment dels estudiants en la llar
 • Riscos i impactes econòmics:
 1. Degradació dels habitatges.
 2. Acumulació de deute excessiu (el pagament de factures elevades de subministrament energètic limita poder fer front a altres necessitats com són el menjar i el transport).
 • Riscos i impactes ambientals i l’augment de les emissions de CO2 per recórrer a sistemes de calefacció de la llar ineficients i més contaminants.

Des de l’anàlisi qualitativa realitzada a València per l’Institut d’Enginyeria Energètica de la UPV, en el qual aeioLuz va participar de forma activa, s’han inclòs tres variables molt interessants a la visió tradicional.

 • La dificultat per a viure una vida digna.

El pagament de la factura elèctrica marca la vida de les famílies o unitats de convivència ja que aquesta és un bé de primera necessitat. Desgraciadament ho fa a costa de minvar la qualitat d’altres necessitats bàsiques igualment importants com són l’alimentació, l’educació, la salut, l’habitatge i l’oci. Aquesta situació agreuja de manera clara la salut de les persones a causa de les sensacions permanents d’estrès i ansietat.

 • Tenir sentiments negatius.

No hi ha dubte que tenir dificultats per a pagar el rebut dels subministraments genera situacions d’estrès, ansietat i por ja que la conseqüència de no pagar és majorment el tall del subministrament. La interrupció de qualsevol dels serveis desencadena un impacte molt negatiu per a poder desenvolupar una vida digna com a persones. Altres sentiments dels usuaris que es desprenen de l’estudi són: la culpa (per no poder pagar) i la vergonya (per sol·licitar el fraccionament dels pagaments o haver de relacionar-se en una situació desfavorable per a la salut).

 • Visió de gènere.

De l’estudi es desprèn que les dones són qui suporten una major càrrega en les llars en situació de vulnerabilitat energètica. D’una banda perquè anteposen la salut dels seus fills davant la seua i per un altre ja que són elles les que majorment s’encarreguen de gestionar l’economia domèstica.

Com pot llegir-se, les conseqüències de la pobresa energètica mereixen donar-li la importància que té. Les famílies o unitats de convivència han d’adaptar-se a una nova realitat i en molts dels casos tenen poques eines per a millorar la seua economia domèstica.

Ens agradaria acabar dient que des de aeioLuz estem treballant de manera activa amb l’ajuntament de València, ajuntament de Xiva, Càrites València, Intiam Ruai, Jovesólides i EcoooLocal per a intentar millorar la qualitat de vida dels usuaris en situació de vulnerabilitat energètica a la Comunitat Valenciana.

En anteriors posts escrivim sobre les causes de la pobresa energètica i en els següents us explicarem la proposta de solucions contra la pobresa energètica que ja estem aplicant en diversos municipis de la Comunitat Valenciana.

Share This