Establir una auditoria energètica amb l’objectiu de rebaixar la factura de la llum s’ha convertit en l’única solució per a les empreses cara a millorar l’eficiència energètica en oficines i despatxos. Sobretot gràcies a mesures d’estalvi en la llum com aquestes…

El cost de producció d’electricitat a Espanya segueix pujant. Tant que s’ha arribat a elevar un 79% durant el passat mes de gener en passar dels 36,52 euros per megavat hora en 2016 a 65,38 euros en 2017, segons les dades del ‘pool’ elèctric. Una pujada significativa que afecta per igual a famílies i a empreses que tinguen un contracte sense preu fix per quilowatt hora. De fet aquestes últimes són les majors consumidores d’electricitat del mercat. Disposen d’espais més amplis, més dispositius que depenen de la xarxa elèctrica i més hores de despesa de llum a ple funcionament. La pregunta és clau, com poder suportar millor aquest encariment de la llum sense que açò el màxim possible als comptes de l’empresa? quines mesures d’estalvi aplicar? La solució: apostar per una auditoria energètica i millorar li eficiència energètica en oficines amb opcions com aquestes.

L’aïllament és una part fonamental en l’estalvi de llum en les empreses amb el que aquestes han de millorar tant els diferents tancaments com l’estructura de les instal·lacions. Açò s’aconsegueix gràcies a realitzar treballs de millora en l’aïllament de parets, sòls i façana de l’edifici, la reducció d’infiltracions d’aire a través de portes i finestres i millores en el acristalamiento de l’edifici. La climatització també és un altre punt important on les empreses solen gastar la major part d’electricitat. Es pot promoure l’eficiència energètica mitjançant la reducció de guanys tèrmics, vigilar el control de la ventilació, usar equips eficients, disposar de sistemes de control adequats, millores del rendiment del sistema i un correcte manteniment dels diferents dispositius.

En aquest sentit, les mesures claus a adoptar per a estalviar electricitat en la climatització de les empreses són l’ús de proteccions solars, la disminució de les càrregues tèrmiques internes, un efectiu manteniment efectiu i control de la ventilació interior, l’ús d’equips eficients energèticament, una regulació adequada de la temperatura de climatització, l’ús del refredament gratuït o free-cooling, la recuperació de calor de l’aire de ventilació, una correcta revisió de l’aïllament dels conductes d’aire i un bon manteniment del sistema de climatització.

Quan el fred constreny, l’ús d’aigua calenta és habitual tant a casa com en les empreses. I també es pot estalviar en aquest sentit. Un servei de auditoria energètica aconsella la instal·lació de sistemes eficients d’ACS, dur a terme la revisió de l’aïllament de la instal·lació i regulació de les temperatures de l’ACS, la recuperació de la calor dels condensadors del sistema de climatització, un correcte manteniment i revisió de les bombes i, com no, la instal·lació de sistemes d’estalvi i ús racional de l’aigua.

Aconseguir per tant un ús intel·ligent de l’energia és clau en totes les empreses. Però no solament en l’aïllament de les instal·lacions o l’ús de la climatització i l’aigua calenta s’han de posar tots els esforços i les mesures d’estalvi per a aconseguir una millorar eficiència energètica en les oficines. En la II part de l’article, parlarem de com una auditoria energètica ens pot ajudar a estalviar llum també en parts clau com la il·luminació, els equips elèctrics o els ascensors, entre unes altres.

Share This