Avui anem a escriure un post amb una única mentida. T’animes a esbrinar quin és?

En els nostres tallers de “Economia domèstica sostenible” treballem a fons la generació d’hàbits per a un ús intel·ligent dels recursos i a més la contractació dels subministraments, que tan descurada està en més casos dels quals ens animem a reconèixer.

Anem a descriure un cas real, el cas d’Alicia, una mare amb el seu fill, de família monoparental (monomarental escriuria si existira la paraula) que viu de lloguer en la qual una vegada va ser la seua pròpia casa.

Alicia va assistir al taller que impartim entre els mesos de setembre i novembre de 2016 a València. És un taller presencial de 30 hores, on es tracta una visió general del que suposa l’organització administrativa d’una llar, per a passar a veure cadascuna de les partides de despesa des de dos vessants diferents:

  1. En primer lloc s’observa tot amb una mirada crítica, de conscienciació i sensibilització de l’ús de cada recurs (electricitat, gas, aigua, comunicacions, assegurances, diners al cap i a la fi),
  2. En segon lloc s’analitzen a fons les condicions de contractació de cadascuna una de les partides de despesa domèstica, d’acord a les nostres necessitats reals d’ús.

Amb una implicació exemplar, Alicia va començar a fer canvis en els seus hàbits i en les seues factures sense esperar a la següent classe. Entrant en dades, com a punt de partida tenim la següent situació:

Rebut de la llum.

En el moment de començar el taller, Alicia té un rebut pendent de pagament de 160,13 €, es troba en el mercat lliure i el seu rebut inclou serveis addicionals dels quals ella no sap gens més que estan allí sumats. Si mirem l’històric de consums veiem que, tenint el nou comptador instal·lat, li fan una lectura benvolguda després de dos mesos sense lectura (veure imatge a baix). Cert que li demanen el que no va pagar, però no és just que la usuària d’un servei carregue amb el descontrol del proveïdor.

Després de donar els passos corresponents per a repartir l’import en tres pagaments, es prenen diverses accions amb sentit comú:

  1. Anul·lar el pagament del Servei Urgències Elèctriques, sense sentit si ho analitzem de forma pràctica, i així s’estalvia 28,60 €/any.
  2. Contractar la tarifa PVPC (la regulada pel govern, que en el còmput total de l’any acaba sent més barata).
  3. Contractar la tarifa de discriminació horària. Que ens puja els preus una mica en les hores cares (10 % aprox.), però ens ho redueix bastant en les barates (35 % aprox.). Entre aquestes dues últimes accions, hem calculat un estalvi anual d’altres 137,60 €/any.
  4. Es descarta de moment reduir la potència contractada perquè cuina amb vitro-ceràmica i ens diu que de tant en tant li salta el ICP. És una qüestió a desenvolupar més endavant veient els seus consums en la web de la distribuïdora.
  5. I compartim amb Alicia les pautes per a poder accedir al bo social, que ara mateix suposa un 25% de descompte sobre el total de la factura.

Fins a ací, només s’ha valorat el tema de la contractació. Després del taller amb les explicacions de com utilitzar l’energia de forma eficient, Alicia engega varis dels “trucs” i observem la següent evolució:

Abans del taller, considerem que consumeix aqueixos 761 kWh en 90 dies (no en 31 com resa la factura, perquè teníem dos mesos arrere sense lectura):

I ens resulta un consum mitjà de 8,45 kWh/dia.

Després del taller:

El consum mitjà diari passa de 8,45 a 6,89 kWh/dia (255 kWh / 37 dies).

Un estalvi d’1,56 kWh/dia, en un any resulten 569,4 kWh, que calculats d’acord a la nova contractació i considerant un 50% de consum pique/vall ens comporta altres 81,15 €/any més que no paguem.

Rebut del gas.

En concret Alicia no té subministrament de gas. Tots els elements de consum energètic de la seua casa funcionen amb electricitat.

Rebut de l’aigua.

A causa de l’orientació del rebut de l’aigua, que no premia per res l’eficiència en l’ús de la mateixa, l’única cosa que podem fer és posar en pràctica els trucs apresos en el taller, que, calculant el preu del m3 d’Alicia, i sabent que són dues persones a casa, ens podria resultar un estalvi d’uns 16,17 €/any.

Acordem amb Alicia que revisarà les lectures (té moltes benvolgudes perquè el comptador està dins de la seua casa) per a comprovar si realment el tram de TAMER que li correspon és el tram A i no el B, la qual cosa suposaria un important estalvi que no anem a considerar en aquest post.

Rebut de telèfon i wifi.

Finalment, respecte del servei de telèfon i comunicacions (en aeioLuz ho considerem un servei bàsic per al desenvolupament digne de les persones, i per tant també ens centrem en açò en el taller) Alicia estava pagant 45,90 € + trucades a un bon preu (però Alicia pràcticament no crida per a no pagar més) per una línia de telèfon mòbil (1,2 GB) i un router a casa per a disposar de senyal wifi. Ha contractat ja amb una altra companyia amb el següent pla:

Pot cridar quant vulga, millora molt el seu volum de dades (fins a 3 GB) i estalvia al mes 6,01 € (la quota de línia amagada és de 19,99 €/mes), que fent un càlcul anual resulten 72,12 € que es queden en la seua butxaca millorant bastant el servei.

Conclusions.

Amb una simple calculadora, podem veure que com a resultat del seu interès a aplicar el tractat en el taller, a més de conèixer molt millor la forma d’usar els recursos que necessita, ha pogut ella mateixa generar-se un estalvi de:

Ens resulta un muntant de 335,64 € d’estalvi a l’any que Alicia pot utilitzar per a altres necessitats al llarg de l’any.

Si important és l’estalvi econòmic, molt més important és el fet que ara Alicia és protagonista de la gestió econòmica de la seua llar, de la seua família…

Per a finalitzar aquest post tan transformador i amb resultats tan satisfactoris per a Alicia, ens agradaria compartir les paraules de l’entrevista d’Alicia:

aeioLuz – Abans d’assistir al taller, tenies les expectatives que anava a ser el que ha sigut??

Alicia – La veritat que no… pensava que anava a ser un curs sense contingut.

aeioLuz – A part de l’estalvi econòmic, què un altre benefici has obtingut del taller??

Alicia – Doncs tenir informació davant les grans companyies per a poder rebatre i que no t’emboliquen amb els seus enganys.

aeioLuz – Quins feixos a partir del taller, que no feies abans?

Alicia – Doncs moltíssimes coses, una d’elles és posar stand-by en tots els aparells de la llar, i apagar-los a la nit!

aeioLuz – Per què recomanaries a algú aquest tipus de formació?

Alicia – Perquè m’ha semblat molt interessant, he après moltíssimes coses i el millor és que he pogut reduir molt la despesa en l’economia de la meua llar.

Si has arribat fins a ací… et toca respondre… Has descobert la mentida que anunciem al principi? L’única mentida d’aquest article és el nom d’Alicia. Ella té un nom molt més bonic 🙂

Share This