Però… què està passant en el mercat elèctric? Revisant 2021

Text: Aaron Murillo. Assessor Energètic AeioLuz.
Extracte de la Memòria 2021.

Aquest any 2021 ha sigut especialment convuls quant al mercat de l’energia. La nostra anàlisi des de la cooperativa ens reafirma en què l’assessorament energètic continua sent fonamental. Cada vegada ho compliquen més i és més fàcil sentir-se desemparat davant les empreses comercialitzadores

Dades sistema elèctric Espanyol 2021

Al 2021 la demanda Espanyola va augmentar un 2,5%, respecte a l’any anterior que va ser l’any de la pandèmia i el confinament. El país va batre el rècord de menor demanda anual precisament l’any 2020 amb el confinament i l’obligació de tancament de totes les indústries i negocis que no es consideraren de primera necessitat, la demanda baixà en 2020 respecte al 2019 un 13,3%. De manera que l’augment del 2,5% de l’any 2021, continuaria estant lluny de la demanda mitjana nacional. D’aquestes dades, podem extraure que moltes de les empreses que van tancar l’any 2020 per obligació de l’estat d’alarma, no han tornat a la seua activitat. Aquesta informació, no la podem concretar al detall, ja que també l’any 2021 ha existit un fort creixement de l’autoconsum fotovoltaic residencial, els quals no estan registrats per la Red Eléctrica de España (REE) i també contribueixen a la reducció de demanda del sistema de generació nacional.

La demanda total d’Espanya en 2021 va ser de 256,387 GWh. En 2021 les energies renovables tornen a batre el seu propi rècord de generació de l’any anterior, aportant aquestes el 46,7% de tota la producció nacional. L’energia eòlica va produir el 23,3% del total de la demanda nacional, sent la tecnologia líder que més ha produït durant l’any 2021, una cosa que no succeïa des de l’any 2013. En 2021 el total d’energia produïda per l’eòlica va ser de 60,480 GWh, un 10% més que l’any anterior. L’energia solar fotovoltaica va produir el 8% del total de la demanda nacional, sent el seu màxim històric de producció anual. En 2021 el total d’energia produïda per la solar fotovoltaica va ser de 20,890 GWh, un 36,7% més que l’any anterior. L’energia solar fotovoltaica i l’eòlica han sigut les dues tecnologies renovables més destacables del 2021, entre ambdues han produït el 31,3% del total de la demanda nacional anual. Un altre, gens menyspreable, 15,6% de producció renovables ha sigut realitzat per les tecnologies com a geotèrmia, preses hidràuliques i sistemes minoritaris. L’energia nuclear va produir el 20,6% del total de la demanda nacional, sent la segona tecnologia que més ha produït, per darrere de l’eòlica. En 2021 el total d’energia produïda per la nuclear va ser de 52,810 GWh, un 3% menys que l’any anterior. La producció mitjançant centrals tèrmiques de carbó, va aportar al sistema el 1,9% de la producció anual, sent la xifra més baixa de la història.

Espanya va importar en 2021, 884 GWh d’energia.

Espanya va acabar 2021 amb una potència instal·lada de 112,846 MW, dels quals el 56,6% són energies de fonts renovables. En 2021 la generació d’energia elèctrica a Espanya, va generar 35,96 MT de CO2, un 0,47% menys que l’any anterior. L’any 2021 Espanya va generar el 68,2% de la seua energia sense emissions de CO2, batent el seu propi rècord.

Espanya va acabar 2021 amb una instal·lació de xarxes elèctriques de 44.769 Km. Aquesta distància total, és superior a la circumferència del planeta terra que té aproximadament 40.000 Km.

Volum de negoci de la llum a Espanya.

El mercat elèctric Español és un negoci assegurat i consolidat per a les empreses elèctriques que operen al país. Existeixen més de 400 empreses comercialitzadores d’energia elèctrica a Espanya. Però només entre 5 d’elles tenen el 90% dels contractes existents. (Endesa, Iberdrola, Naturgy, EDP i Repsol). Entre Endesa, Iberdrola i Naturgy acaparen ja el 85% del total de contractes existents a Espanya. Aquestes 5 empreses també són les 5 principals distribuïdores d’energia de l’estat, una part del sistema que està regulat per Llei.

De manera que per a poder analitzar el volum de negoci del sistema elèctric Español, són unes fonts de referència majoritàries enfront de la resta de les existents en el sistema.

Volum de negoci 2021:

Iberdrola declara uns beneficis de 3885 M/€, un augment del 8% respecte al 2019. Endesa declara uns beneficis de 1902 M/€, un augment del 2,94% respecte al 2019. Naturgy declara uns beneficis de 1214 M/€, un augment del 40% respecte al 2019. EDP declara uns beneficis de 665 M/€, un augment del 18% respecte al 2019. Repsol/Viesgo declara uns beneficis de 2454 M/€. El total de volum de negoci entre les 5 empreses l’any 2021 és de 10.120 M/€, essent així un dels sectors més rendibles del país per a les empreses privades. Red Eléctrica de España (REE), la qual és un 20% pública i un 80% d’empreses inversores privades, ha declarat uns beneficis de 621 M/€.

Noves normes.

L’1 de Juny de 2021 va entrar en vigor la llei 148/2021 del 9 de març, la qual canviava el sistema de tarifes elèctriques. Amb el canvi les tarifes van passar a ser denominades TD, amb trams horaris i èpoques de l’any, que diferenciaven el preu de l’energia i la potència. En tarifes de llar, aquelles amb menys potència contractada de 15 kW i amb el nom de 2.0TD, es van introduir 3 períodes horaris diaris, en els quals el preu de l’energia varia. Aquesta normativa, només era d’obligada implantació per a les tarifes PVPC o també anomenat mercat regulat elèctric. Al PVPC hi ha aproximadament 11 milions de consumidors a Espanya. Però aquesta informació no ha arribat a la ciutadania, de manera que quasi tothom pensa que ha de realitzar els seus consums concordes a les noves franges horàries, quan en realitat no és així per a quasi tots els contractes de mercat lliure. Durant la segona meitat de 2021, a AeioLuz ens hem trobat amb una gran quantitat de consultes domèstiques en aquest sentit. D’altra banda, la nova normativa si que afectava a totes les tarifes superiors a una potència contractada de més de 15 kW. El canvi ha sigut tan gran i amb tants factors a tindre en compte per part del client, que ha ocasionat molts sobrecostos i confusions. Aquestes tarifes afecten a quasi el 90% de les indústries del país, de manera que el nombre d’afectats ha sigut elevat.

Per a qualsevol empresa amb aquesta mena de tarifes, es fa necessari comptar amb l’ajuda d’un assessor energètic ja siga intern o extern, per la complexitat de la normativa. S’han de tenir en compte 5 èpoques de l’any, on els costos de la potència variaran, i les hores on consumeixen la seua energia, que també canviaran de preu. Cal contractar 6 potències diferents, comptant amb les èpoques de l’any i les seues demandes.

Aquestes tarifes, com a normal general i sense entrar en els seus detalls, eleven el preu de l’energia, en aquelles hores on la demanda energètica nacional és major i es fa necessari que entren les centrals de cogeneració de gas canalitzat, que són les que més augmenten el preu final del kWh per al client. El canvi tenia per objectiu reduir la demanda en aquestes hores, reduir la quantitat d’energia aportada per les centrals de cogeneració i, finalment, reduir el cost de produir energia al país.

Els primers mesos, es va aconseguir l’efecte desitjat, les corbes de càrrega de xarxa elèctrica mostraven un descens significatiu en les 8 hores de major demanda diària laboral, reduint així el cost del kWh. Però des d’octubre del 2021, el preu mitjà del MWh va començar a elevar-se per damunt de tota mitjana predita i per motius molt variats, fent que el mercat es desestabilitzara i que els preus començaran a no tindre molt de sentit, segons les demandes. S’ha donat el cas de tindre l’hora del dia  amb el preu més elevat just en les hores on la tarifa TD correspondria amb les hores més econòmiques per al dia.

Hem vist situacions molt inusuals en 2021, com tindre 3 dels 7 reactors nuclears parats al desembre, que és el mes on més energia demanda l’estat històricament. Això ha estat degut a factors imprevistos en alguns casos i per parades planificades en uns altres.

També, de manera imprevista, Espanya no va renovar el seu contracte de gas canalitzat amb Algèria, per interessos del Marroc;  una cosa que es portava anunciant mesos que estava assegurada la seua renovació.

Això va tindre l’efecte immediat de pujar el preu del MWh en el Pool Ibèric, pel propi mitjà dels mercats i l’efecte, més a llarg termini i que es mantindrà en el temps, d’haver de portar aquest gas a Espanya mitjançant vaixells, el qual fa de manera instantània que cada MWh de gas augmente 10€ de cost, a causa de la liquació necessària per al transport, i la posterior gasificació en el punt de destí.

També el transport amb vaixell està subjecte a aquest efecte de demanda i cost, el vaixell el contracta el país o empresa que més pague. Degut a això, s’arriba a situacions en les quals vaixells amb destinació a Espanya, estan donant la volta cap a d’altres països que paguen més pel gas canalitzat. Aquest fet és il·legal en el marc regulador internacional, però està succeint en els últims mesos de manera contínua.

Existeixen més factors que han desestabilitzat el preu del mercat elèctric, però els recent anomenats han sigut els més rellevants per l’impacte que han generat i per lo inusuals que han sigut. El resultat final està sent un augment del preu de l’energia a Espanya.

El Kwh i el seu preu.

L’any 2020 el preu mitjà del MWh va ser de 34€, xifra important de recordar per a avaluar les dades següents del 2021.

L’any 2021 ha tancat amb un preu mitjà de 111,85 €/MWh, representa un augment del 228,97%, respecte l’any 2020. El preu mitjà del kWh en 2021 va ser de 0,2816 €/kWh i representa un augment del 49,05%, enfront de l’any 2020. I és el preu més alt de la història.

Espanya torna a ser un any més, el país d’Europa amb el preu mitjà del MWh més elevat. El dia 31 de desembre entrà en vigor un Reial decret llei, el qual aplicava una baixada de l’I.V.A a tots els subministraments amb una potència contractada menor a 10 kW.

Afecta de manera directa al 85% dels subministraments de les llars de l’estat.

L’I.V.A baixa del 21% al 10% de manera excepcional i amb una duració inicial de 6 mesos o fins que el MWh baixe dels 45€.

Aquest Reial decret, determina que aquesta rebaixa d’impost, s’aplicarà de manera permanent per a casos d’extrema vulnerabilitat i serà d’un mínim de 12 mesos per a les famílies vulnerables severes o en risc d’exclusió acollides al bo social elèctric.

Aquest Reial decret també deroga durant almenys 3 mesos l’impost de generació elèctrica a les elèctriques, el qual és responsable directe del 7% del cost de la llum. Però la part curiosa, és que, aquest Reial decret llei, no obliga les empreses elèctriques a aplicar aquest descompte als consumidors finals, el govern “confia” (en les seues pròpies declaracions) que les elèctriques opten per traslladar dit descompte als usuaris finals.

Les estimacions que s’han realitzat per part de l’executiu preveuen un descompte mitjà de 7€ a causa de l’I.V.A i altres 4€ de l’impost de generació (si les empreses del sector decideixen traslladar aquest descompte al consumidor), la qual cosa en total suma una mitjana de 11€ de descompte  cada mes.

Aquestes mesures, donaran com a resultat, que l’estat deixe d’ingressar 1.000 M/€.

Veurem en la nostra memòria de l’any 2022 quins resultats s’han obtingut amb aquestes mesures d’urgència.

El resultat del resum tècnic de l’any 2021, portat a la nostra experiència diària treballant amb persones, empreses i administracions públiques, ha sigut un augment molt significatiu en tots els costos energètics.

Ens estem trobant situacions en les quals el consum s’ha disminuït un 20% respecte a l’any 2019 i en canvi el cost ha augmentat un 228%.

En les nostres assistències al costat de serveis socials de diferents municipis, comencem a ajudar a famílies que no encaixen dins del perfil habitual de vulnerabilitat i pobresa que teníem fins ara. Són famílies que en principi ningú imaginaria que necessitaren sol·licitar una ajuda social, però la situació actual els ha portat a això.

Es preveu un augment significatiu de la pobresa energètica declarada i no declarada, tenint en compte que la situació que teníem ja era alarmant per les seues xifres.

Això comporta com a efecte directe, un augment de la quantitat de factures de subministraments que s’hauran d’abonar amb diners públics, com a mesura d’emergència, per a evitar que una empresa privada li talle el subministrament a una família per impagament.

Una altra situació que ens ha cridat l’atenció durant el segon període de 2021, amb l’entrada en vigor de les tarifes TD, ha sigut la quantitat de persones que estaven realitzant els seus consums d’acord amb els horaris de la nova tarifa i estaven pagant l’energia elèctrica al mateix preu totes les hores del dia, fent que no tinga cap repercussió en l’import de la seua factura. Això ens mostra el nivell de DESINFORMACIÓ que ha existit amb aquesta nova normativa i la poca cultura per a comprendre les factures de subministraments per part de la població.

 

En 2021 assistim al BOOM de l’energia renovable en hores. De manera sobtada, després de més de 10 anys d’estar el sector parat i sense informació en premsa que animara a això, amb l’entrada en vigor de la nova Llei de l’1 de juny de 2021, 148/2021 del 9 de març, s’establien noves normatives per a la regulació de les instal·lacions fotovoltaiques a Espanya.

Una de les mesures que engloba és la compensació d’excedents elèctrics produïts per la teua instal·lació solar i abocaments a la xarxa elèctrica d’Espanya. És la primera vegada que es regula aquest punt a Espanya i els usuaris podran “beneficiar-se” d’aquella energia que fins ara estaven regalant completament i la qual era venuda per l’empresa distribuïdora de la zona al mateix preu que la resta i sense compensar de cap forma a l’usuari productor.

La Llei esmenta un pagament mínim de 0,05€ per cada kWh injectat a xarxa. La realitat és que la majoria de companyies estan pagant una mica més. Estem trobant ofertes de comercialitzadores que arriben a pagar fins a 0,10 € per kWh injectat a xarxa.

La Llei regula que el màxim que es podrà compensar, serà la mateixa quantitat de kWh que l’usuari compre aquell mateix mes. De manera que si injectes a xarxa més kWh dels que has comprat, continues regalant kWh a la distribuïdora de la zona, la qual els continuarà venent al mateix preu que la resta del sistema al teu veí o veïna.

Ens estem trobant que aquesta informació no la coneix la majoria de persones que estan en aquests projectes d’autoproducció, arribant a trobar-nos famílies que ja tenen la instal·lació solar en marxa i pensen que tota la seua energia injectada a xarxa, serà compensada en la factura.

D’igual forma, aquesta Llei genera que a una família li compense més econòmicament realitzar una instal·lació amb la qual no arribe a cobrir la seua demanda per complet i haja de continuar comprant a les companyies comercialitzadores el que manca del seu consum.

La normativa de compensació d’excedents no incentiva la instal·lació de fotovoltaica de connexió a xarxa. Pensant en l’emergència climàtica, aquesta normativa hauria d’estimular que les renovables cobrissin tot el possible la demanda d’on s’instal·len. A més, veient com ho regulen altres països europeus pròxims, la nostra llei té bastant marge de millora.

Analitzant la situació, ens trobem amb una llei que beneficiarà directament a les empreses energètiques, en rebre energia de forma totalment gratuïta i poder-la vendre al preu que consideren.

Això causa de manera directa que les instal·lacions en llars es realitzen pensant a no cobrir el màxim de la demanda possible, per a haver de continuar comprant una part a una empresa.

I la desinformació té com a resultat famílies que realitzen instal·lacions mal assessorades, acabant amb una instal·lació sobredimensionada, que eleva els seus costos i que no compensa aquest augment de costos.

La informació, l’assessorament i l’alfabetització energètica continuen sent necessàries.

Dades obtingudes a partir de l’Avanç d’informe anual de Red Eléctrica d’España https://www.ree.es/es/datos/publicaciones/informe-anual-sistema/avance-del-informe-del-sistema-electrico-espanol-2021

Nuestra Lucha por el Derecho a la Energía

Nuestra Lucha por el Derecho a la Energía

Desde siempre en AeioLuz trabajamos por reivindicar el Derecho a la Energía y mitigar las
situaciones de Vulnerabilidad Energética de las familias… pero quizás, no te hemos contado
cómo lo estamos haciendo…

La Pobreza Energética mata

La Pobreza Energética mata

Más de 50 organizaciones reclaman al Gobierno la prohibición permanente de cortes de suministros a personas en situación de vulnerabilidad, AeioLuz se une a esta campaña!

NORUEGA, ¡UN PAÍS MUY ELECTRIFICADO!

NORUEGA, ¡UN PAÍS MUY ELECTRIFICADO!

¿Has viajado alguna vez en coche o tren por Europa? Las personas que lo hayan hecho, si son observadoras, se habrán dado cuenta de la cantidad de placas solares y vehículos eléctricos existentes. El número de ambas tecnologías va aumentando considerablemente cuanto más en el Norte nos dirigimos…

Imagen newsletter

SÚMATE A LA COMUNIDAD VERDE

Suscríbete al NEWSLETTER para estar al día de todas nuestras novedades, cursos y eventos.
¡Cultura energética para todas!

Share This