La democratització energètica des del govern local

La democratització energètica des del govern local

El model energètic de grans plantes que demanden importar combustibles fòssils és econòmicament insostenible per a països netament importadors de matèries primeres energètiques com Espanya. A més, segons dades del banc mundial la pèrdua d’energia en el transport...
Ajudes a l’autoconsum en la Comunitat Valenciana

Ajudes a l’autoconsum en la Comunitat Valenciana

L’autoconsum s’ha convertit en una de les ferramentes més potents per al canvi de model energètic cap a un més sostenible i democràtic. Per més que hi ha moltes dificultats administratives, l’autoabastiment energètic és legal i viable tant a nivell...