Destacaria que tota la información que se’ns va donar va ser molt clara i va estar molt ben seqüenciada. Em va agradar la part pràctica, quan vam analitzar diferents factures de la llum i vam comparar-les i després mirar com podríem abararit el consum a les nostres cases. També em va agradar tota l’explicació referent a la normativa vigent sobre les plaques solars.
En definitava, em va semblar educativa i adaptada al nivel de totes les persones que hi estàvem presents, tenint oficis diferents.