En aeioLuz no parem ni un segon, Vols conèixer què projectes hem desenvolupat al setembre?:

  • Impartim diverses hores de formació distribuïdes en:
    • 3 tallers d’economia domèstica sostenible on es va formar a 45 persones en risc de vulnerabilitat. I els ensenyem com gestionar d’una manera sostenible la seua economia domèstica tractant temes com l’eficiència energètica en la llar, gestió de l’aigua, banca, segur, etc. Aquests tallers van començar el mes passat i finalitzaran al novembre. Tot açò a través de l’ajuntament.
    • 3 tallers de gestió activa contra la pobresa energètica per a tècnics municipals de serveis socials. On es dóna als tècnics les eines disponibles per a pal·liar el desafiament de la pobresa energètica en el seu municipi. Aquesta vegada van ser un total de 26 tècnics de serveis socials.
  • Hem aconseguit la quantitat de 103 € acumulats per a projectes socials. Volem posar el nostre granit d’arena i dotar de fons a diversos projectes socials en els quals podràs ser part activa molt ràpid.
  • Hem aconseguit una reducció de 34 Kg d’emissions de CO2. Amb l’ajuda a diversos restaurants, Pimes i llars per a aplicar pràctiques sostenibles com: l’ús d’energia 100% renovable, l’aplicació de mesures d’eficiència energètica, etc. Amb tot açò hem incrementat l’impacte positiu sobre les emissions de CO2 de la nostra llar, el Planeta Terra.

evolucion-septiembre-2016

Share This