El transport per carretera utilitza el 42,1% de l’energia consumida a Espanya, la qual cosa representa més del 60% del petroli utilitzat a nivell nacional. D’aquesta despesa, els turismes representen el 50%. Davant aquestes dades, estalviar combustible no solament significa tota una ajuda a la butxaca del consumidor, sinó un estalvi d’energia i un estalvi mediambiental considerable.

Sabies que la despesa en combustible pot reduir-se fins a en un 10% si se segueixen solament uns xicotets consells a l’hora de conduir? A més, també és possible reduir la possibilitat de patir accidents durant el viatge mitjançant una conducció més segura i delicada. Una conducció eficient no solament permet estalviar diners en combustible sinó també incidir en una conducció més segura, ja que s’eviten acceleracions i frenades brusques que puguen originar accidents. Com estalviar energia en conduir?

1.Planificar bé la ruta

Un viatge ben planificat permetrà establir temps de conducció, preveure parades programades i en definitiva arribar a la destinació de manera ràpida, fàcil i segura. La cerca d’una ruta sense congestió de trànsit pot significar menys parades i estalvi de combustible. Aquest apartat és de vital importància ja que, per exemple, deu minuts de conducció innecessària en un viatge de tan sol una hora provoquen que el rendiment del combustible es reduïsca en un 14%.

2.Arrancar el motor sense trepitjar l’accelerador

Per a estalviar energia, en motors de gasolina s’ha d’iniciar la marxa immediatament després de l’arrencada, mentre que en els motors dièsel s’ha d’esperar uns segons abans de començar la marxa. En el cas dels cotxes i autocars, s’ha d’usar la primera marxa solament per a l’inici. Canviar a segona als dos segons o 6 metres aproximadament. S’ha de començar a conduir lentament evitant accelerar bruscament.

3.Mantindre una velocitat constant i amb canvis de marxes suaus

Circular el major temps possible en les marxes llargues i a baixes revolucions. Mantenir una velocitat el més uniforme possible i cercar la fluïdesa en la circulació. Evitar frenazos, acceleracions i canvis de marxa innecessaris també ajuda a estalviar energia. Per a desaccelerar s’ha d’alçar el peu de l’accelerador i deixar rodar el vehicle amb la marxa ficada en aqueix instant. Frenar de forma suau amb el pedal del fre i reduir la marxa a més tardar possible, amb especial cura en les baixades.

En situacions especials com la incorporació a una autovia, els canvis es realitzaran a majors revolucions. En tot cas, els salts de marxa s’han de realitzar de tal forma que no caiga massa el cuentarrevoluciones.

4.No realitzar el doble embragatge

A més de doblegar-se el nombre d’intervencions de l’embragatge, amb la consegüent deterioració del sistema de transmissió del vehicle, suposa una pèrdua doble de temps en la realització dels canvis de marxes, la qual cosa genera una pèrdua de velocitat del vehicle. És convenient accelerar lleument el motor en el moment de desembragar, amb la finalitat d’igualar les revolucions en l’embragatge i evitar, per tant, la retenció produïda pel motor i la seua consegüent pèrdua de velocitat.

5.No deixar el motor encès innecessàriament o en ralentí

Un altre consell de com estalviar energia en conduir és que en les parades perllongades es recomana apagar el motor. Els períodes de funcionament del motor en ralentí generen un inútil de consum de combustible xifrat entre 0,5 i 0,7 litres/hora.

Per aquest motiu, s’ha d’apagar el motor en detencions la durada de les quals es preveja superior a 2 minuts, excepte en vehicles que depenguen del continu funcionament del motor per al correcte ús dels seus serveis auxiliars com en el cas dels autobusos que necessiten oferir ventilació i/o aire condicionat als passatgers.

Share This