L’autoconsum s’ha convertit en una de les ferramentes més potents per al canvi de model energètic cap a un més sostenible i democràtic. Per més que hi ha moltes dificultats administratives, l’autoabastiment energètic és legal i viable tant a nivell tècnic com legal.

 • Dirigit a: empreses i entitats de caràcter públic o privat, incloent empresaris individuals amb seu en la Comunitat Valenciana.
 • Presentació sol·licituds: des del 10/07/2017 fins el 15/09/2017.
 • Data de justificació dels projectes: fins el 01/06/2018.

Podran acollir-se a aquestes ajudes empreses -incloses empreses individuals- i ajuntaments, així com qualsevol entitat o persona jurídica, de caràcter públic o privat, amb seu a la Comunitat Valenciana, amb l’excepció de les comunitats de propietaris d’habitatges.

L’objecte de l’ajuda serà per al finançament de projectes d’instal·lacions d’autoconsum d’energia elèctrica a partir d’energies renovables o energies residuals.

Característiques del préstec bonificat:

 • Import màxim del préstec: 300.000 €.
 • Percentatge màxim financiable de la inversió: 100 % de la inversió.
 • Tipus d’interès: 0 %.
 • Comissions: sense comissions d’estudi ni apertura de l’operació.
 • Període màxim  d’amortització del préstec: 10 anys.

 

Les costos elegibles que es consideraran en el calcul a efectes de la distribució del pressupost de la convocatòria són els següents:

 • Inversions en equips i muntatge vinculats directament a les instal·lacions d’autoabastiment, en concret, sistema generador, sistema de control i regulació, equip de mesura de l’energia generada i, si escau, sistema d’emmagatzematge.
 • Obra civil estrictament necessària i vinculada a la instal·lació objecte de finançament seient en tot cas el criteri del IVACE el que prevaldrà en cas de controvèrsia al voltant de la vinculació de l’obra civil al projecte.
 • Intercalacions d’evacuació d’energia fins el put de connexió.
 • Costes de tramitació administrativa de les instal·lacions i inscripció en els registres d’autoconsum i de producció d’energia elèctrica.
 • En el seu cas, les costes de redacció de projectes, estudis de seguretat i salut així com direcció d’obra, si es tractes de contractacions externes.

Des d’aeioLuz pensem que un altra manera de generar i utilitzar l’energia és possible, per això si estàs interessat/da, podem ajudar-te a que la teva organització siga més sostenible i estalvies energia al mateix temps.

 

Es l’hora de posar-se en marxa, crida’ns al 961 040 399 o escriu-nos a autoconsumo@aeioluz.com sense compromís.

 

 

Share This