El primer de Juliol es celebra el dia Internacional de les cooperatives. Aprofitant aquest commemoració des d’aeioLuz volem posar en valor la funció social del cooperativisme i la seva importància en l’economia social. Segons Nacions Unides les cooperatives compten amb més de mil milions de socis, i donen feina de forma directa o indirecta a més de 250 milions de persones. Tenint en compte aquestes dades es pot afirmar amb contundència que el cooperativisme és un element central de l’economia mundial.

A pesar d’aquestes dades, actualment les grans empreses multinacionals dominen el mercat mundial, i són les grans beneficiades de la globalització de l’economia. Aquest domini es sustenta en els avantatges comparatius de produir en països amb baixos salaris i la utilització d’energies fòssils per al transport de mercaderies cap als països més rics.

Per altra banda el model cooperatiu s’adapta millor als objectius de descarbonització del segle XXI, donat que els seus mercat tendixen a ser més propers i per tant l’impacte mediambiental és menor. A més a més, l’estructura cooperativa té una major impacte positiu en el territori donat que va més enllà dels interessos merament econòmics i inclou valors inclusius i d’impacte local. Per altra banda, fomenta la participació activa i l’empoderament ciutadà.

En termes generals podem definir les característiques de les cooperatives com:

  • Són un element dinamitzador de la igualtat. L’estructura democràtica i participativa de les cooperatives fomenta la promoció de la igualtat en tots els àmbits, gràcies a la participació activa dels integrants de les cooperatives.
  • Prioritza els valors socials enfront al simple benefici econòmic. La rendibilitat econòmica a curt termini no és l’únic objectiu de les cooperatives, com si que passa en les grans multinacionals. Darrere de la creació de moltes cooperatives està un grup de persones que busquen un impacte positiu vers la comunitat on residixen.
  • Benestar i cohesió social en les comunitat on operen les cooperatives. Sols tindre accés al reconeixement dels drets polítics és insuficient per a participar plenament en una societat, es necessita disposar d’un mínim d’estabilitat laboral. En el món on vivim, malauradament abunda la deslocalització i el treball temporal. En canvi, el model cooperatiu permet unes millores perspectives de feina sostenible.
  • Crea sinergies de col.col·laboració ciutadana. Creix l’empoderament ciutadà donat que, el poder i la capacitat de decisió es democratitzen. El poder de decisió no és sols polític, si no també laboral. Per tant el poder de decisió està més compartit, cosa que fomenta la participació en les decisions locals.

En resum, podem dir que existeixen problemes com el canvi climàtic que sense un compromís social son inabastables. Aquest compromís social té en les cooperatives un marc excepcional per a influir en la societat. Per això, en aeioLuz  som una cooperativa que busca l’impacte positiu per a evolucionar cap un nou model energètic. Per que un altre model més just és possible. T’uneixes al canvi?

 

Share This